Historia

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Spytkowicach Dolnych rozpoczęła swoją działalność 15 września 1902 r. Pierwszą nauczycielką uczącą w nowopowstałej placówce była p. Bronisława Probulska. Szkoła nie posiadała wówczas własnego budynku, dlatego lekcje odbywały się w wynajętych pomieszczeniach u gospodarzy. W 1912 r. zakupiono działkę pod budowę szkoły. Z powodu braku lokalu szkoła nie prowadziła zajęć tylko w roku szkolnym 1921/22. W 1923 r. wszczęto naukę, a palcówka nosiła nazwę Szkoła Powszechna Jednoklasowa w Spytkowicach Dolnych. W okresie powojennym nadal nie posiadała własnego lokalu, przechodziła różne koleje losu - była szkołą czteroklasową, sześcioklasową, od 1953r. - siedmioklasową, oraz ośmioklasową od 1964 r. Złotymi zgłoskami zapisał się dla szkoły rok 1964/65 kiedy to placówka zaczęła funkcjonować w nowym, własnym budynku. Szkoła otrzymała imię 12 Pułku Piechoty 16. maja 1971 r. W roku 1974 na terenie gminy Spytkowice nastąpiła reorganizacja sieci szkolnej. Dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 1 została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Gminną, a Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 3 zostały przemianowane na Punkty Filialne z klasami I - IV. Szkoła Podstawowa nr 2 zajmowała wówczas tylko połowę budynku, gdyż w pozostałej części zorganizowano jednooddziałowe przedszkole. Od 1 września 1981 r. szkoła stała się pełną, samodzielną placówką oświatową. W okresie powojennym szkołą kierowali: w latach 1945-1974 p. Jan Siepak, 1974-2006 p. Adam Kocoń. Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Czesława Basisty. Wielkim wydarzeniem dla szkoły był dzień 10 października 2002 r., w którym to dniu placówka obchodziła 100 rocznicę założenia, a także otrzymała sztandar. W roku szkolnym 2009/2010 w szkole, łącznie z oddziałem przedszkolnym, w 7 oddziałach podjęło naukę 119 uczniów. W szkole pracuje 11 nauczycieli, z których 5 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczniowie przez cały okres działalności szkoły,biorą aktywny udział w licznych konkursach i przeglądach, zawodach sportowych osiągając w nich znaczące sukcesy. Bardzo duże na skalę ogólnopolską sukcesy uzyskuje założone w 1990 r. przez p. Kazimierza Surówkę Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. W roku 2010 szkoła została odremontowana i rozbudowana, przez co zyskała zupełnie nowy wygląd. Powstało też nowe, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, a teren wokół szkoły został wyłożony kostką. W 2013 roku, po wakacyjnym remoncie, powstała niewielka, aczkolwiek jakże potrzeba salka gimnastyczna utworzona z połączenia dwóch sal lekcyjnych. W tym samym czasie szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową opartą na systemie Linux, a dzieci z klas I-III rozpoczęły naukę w nowych salach na pierwszym piętrze. 
Kreator stron www - szybka strona internetowa