Sport

OŚWIADCZENIE NA ZAWODY SPORTOWE

2011-10-13 21:15:08, komentarzy: 0

Oto wzór oświadczenia na zawody sportowe. Potrzebny będzie w przypadku, gdy uczeń wyznaczony na zawody zgubi swoje oświadczenie lub ulegnie ono zniszczeniu. Należy wtedy napisać oświadczenie odręcznie wg poniżej załączonego wzoru. Proszę koniecznie pamiętać o podpisie rodzica/opiekuna prawnego!

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział mojego/syna/córki .......................(imię i nazwisko ucznia)...................... zawodach sportowych w .............(rodzaj zawodów, dyscyplina sportowa)................, które odbędą się dnia ........(data)......... w ...............(miejscowość)............. godz. ............ Wyjazd sprzed budynku szkoły godz. ..........., przewidywany powrótgodz. ............ Opiekę nad moim dzieckiem na czas pobytu na zawodach powierzam nauczycielowi w-f, panu Grzegorzowi Błachucie.

 

.....................................................................

/podpis rodzica lub prawnego opiekuna/     

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

Kreator stron www - szybka strona internetowa